Online siteye buraya tıklayarak giriş yapabilirsiniz. (http://bdt.ventae.net/)

Bildiri Özetleri

BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

  • Bildiri gönderimi kongre web sitesi, bdt2020.onlinebildiritakibi.com üzerinden bildiri toplama sistemi üzerinden yapılacaktır. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir.
  • Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalıdır.
  • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
  • Bildiriler kongre internet sayfasından Sözel ve Poster kategorilerinde kabul edilecektir. Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler yayınlanmayacaktır.
  • Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu ve Hakemler tarafından değerlendirilecektir.


Bildiri Özet Metni Son Gönderim Tarihleri

Sözel bildiri son gönderme tarihi : 1 Eylül 2020
Poster bildiri son gönderme tarihi : 1 Eylül 2020


Yazım Kuralları

1. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
2. İsimler ve soyisimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Soyisimler tamamı büyük harfle yazılacaktır. Örn: Özge Yıldız
3. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, Ankara
4. Özet başlığında kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
5. Başlık açıklayıcı ve anlaşılır olmalı ve tercihen 30 kelimeyi aşmamalıdır.
6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
9. Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak online olarak TÜRKÇE gönderilmelidir.
10. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir.
11. Bildiri göndermede kullanılan yazı karakteri olarak Times New Roman 12 punto olmalıdır.
12. Metin içinde uluslararası standart kısaltmalar kullanılabilir. Özel bir kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde parantez açılarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
13. Özetlere 2 adet tablo ve 2 adet grafik eklenebilir.
14. Gönderilen bildiri özetleri referans ve referans numarası içermemelidir.
15. Bildirinizi göndermeden önce bildirinizin son kontrolünü dikkatle yapmanız önerilir. Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
16. Bildiri gönderiminizi tamamladıktan sonra, başarılı gönderiminizi onaylayan otomatik bir e-posta gönderilecektir. Bu onay e-postasını almazsanız, lütfen www.bdt2020.org adresinden Kongre Sekreterliği ile iletişime geçiniz.