Kongreye Kalan Süre:

Bilimsel Program Hazırlık Aşamasında...

Davetli Konuşmacı ve Çalışma Grubu Yöneticileri
• David Veale * İngiltere
–Çalışma grubu-1 (tam gün): Obsesif Kompulsif Bozuklukta BDT
–Çalışma grubu-2 (yarım gün): Beden Dismorfik Bozukluğunda BDT
• David Gillanders * İngiltere
– Çalışma grubu-1 (tam gün): BDT Terapistleri için ACT
– Çalışma grubu-2 (yarım gün): Kanser Hastalarında ACT Uygulamak
• Arnaud Arntz * Hollanda
– Çalışma grubu-1 (tam gün): Imagery Rescripting (İmajları Yeniden Yazma)
– Çalışma grubu-2 (yarım gün): Şema Terapi
• Satwant Singh * İngiltere
– Çalışma grubu-1 (tam gün): BDT İçinde Mindfullnes Teknikleri
– Çalışma grubu-2 (yarım gün): Biriktirme Toplama Bozukluğu için BDT
• Gregoris Simos
– Çalışma grubu-1 (tam gün): Açıklanacaktır
– Çalışma grubu-2 (yarım gün): Açıklanacaktır
• Polly Waite
– Çalışma grubu-1 (tam gün): Açıklanacaktır
– Çalışma grubu-2 (yarım gün): Açıklanacaktır
• Cathy Creswell
– Çalışma grubu (Tam gün): Çocuk ve Ergenlerde Kaygı Bozuklukları